"Saygıdeğer olmak için kalıplara karşı saygısız olman gerekir."

Enis Güneş, Proje Lideri